Gospodarka odpadami 2015 – wymagania prawne, sprawozdawczość

Podstawowe wymaganie dotyczące gospodarki odpadami
  1. Przedstawienie najważniejszych regulacji prawnych dotyczących odpadów.
  2. Przedmioty lub substancje nie podlegające ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
  3. Podstawowe pojęcia w gospodarce odpadami:
  4. Katalog odpadów i zasady klasyfikacji odpadów a także znaczenie tej klasyfikacji w gospodarce odpadami.
  5. Zmiana klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne, ze wskazaniem jakich odpadów dotyczy ta procedura.
  6. Zasady odpowiedzialności administracyjnej za odpady, wynikające z nowej ustawy o odpadach:
  7. Znaczenie ogólnych zasad gospodarki odpadami oraz nowa hierarchia sposobów postępowania z odpadami.
  8. Plany gospodarki odpadami.
  9. Nowe zasady wydawania zezwoleń oraz innych decyzji w zakresie gospodarki odpadami.
Czas trwania:
0 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67