Zmiany w podatkach 2015: PIT, CIT, VAT

 1.  PODATEK PIT
  1. Nowelizacja definicji podatkowych
  2. Komercjalizacja własności intelektualnej – nowe regulacje
  3. Samochód służbowy a cele osobiste podatnika – nowe regulacje
  4. Przychody z odpłatnego zbycia majątku ze źródeł z działalności gospodarczej
  5. Świadczenia niepieniężne a przychód podatkowy
  6. Przychody z kapitałów pieniężnych
  7. Przychody z nieujawnionych źródeł – nowe regulacje
  8. Nowe zwolnienia z podatku dochodowego (art. 21 ustawy)
  9. Szczególne zasady ustalania dochodu w przypadku nabycia i zbycia udziałów
  10. Wspólnicy spółki osobowej a podmioty powiązane, wspólne przedsięwzięcia, dokumentacja podatkowa - nowe regulacje
  11. Ulga prorodzinna – nowe możliwości
  12. Produkty bankowe – nowe zasady opodatkowania
  13. Dochód uzyskany od zagranicznej spółki kontrolowanej
  14. Roczne zeznania i informacje – nowe terminy składania, droga elektroniczna a forma papierowa
 2. PODATEK CIT
  1. Podmioty powiązanie - nowe zasady obowiązujące od stycznia 2015 - rozszerzony katalog podmiotów objętych obowiązkiem przygotowania dokumentacji podatkowej - umowy wspólnego przedsięwzięcia - zagraniczny zakład
  2. Inne zmiany od 2015 - zasady opodatkowania dochodów spółek kontrolowanych (CFC) - wypłata dywidendy – dodatkowe warunki skorzystania ze zwolnienia - opodatkowanie świadczeń w naturze na rzecz udziałowca - niedostateczna (cienka) kapitalizacja - odsetki od pożyczek udzielonych przez udziałowców - certyfikaty rezydencji - sankcje za niezłożenie sprawozdania finansowego
 3. PODATEK VAT
  1. Zmiany od 01.04.2014r. - odliczenie podatku VAT z tytułu nabycia samochodów: - nowelizacja przepisów dotycząca zasady odliczenia VAT naliczonego od nabycia, importu, wytworzenia pojazdów samochodowych i ciężarowych – wyłączenia - nowe limity odliczeń 50% podatku naliczonego - ograniczone prawo do odliczenia również od paliwa i wydatków eksploatacyjnych związanych z samochodem - rejestracja umów leasingowych - informowania urzędu skarbowego o zmianie przeznaczenia pojazdów - korekta podatku naliczonego w przypadku zmiany przeznaczenia samochodów (prawo a obowiązek)
  2. Obowiązki rejestracyjne - deklaracja VAT-26 - terminy i zasady wypełnienia - obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu - zakres informacyjny ewidencji - obowiązki informacyjne w przypadku zmiany przeznaczenia pojazdu
  3. Obowiązek wykazania podatku należnego przy sprzedaży samochodu z prawem częściowego odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu - prawo do korekty podatku naliczonego
  4. Zmiany obowiązujące od stycznia 2015 - istotna zmiana w zakresie świadczenia usług nadawczych i telekomunikacyjnych - kasy fiskalne – nowe rozporządzenie na lata 2015-2016 5. Zmiany wprowadzane od 1 kwietnia 2015 - poszerzony katalog towarów objętych odwrotnym obciążeniem - informacje podsumowujące krajowe - odpowiedzialność solidarna – nowe regulacje - nowe zasady rozliczania podatku naliczonego przy sprzedaży mieszanej – ustalanie proporcji - ulga na złe długi
Czas trwania:
0 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67