Excel dla finansistów (analiza wskaźnikowa, tworzenie bilansu, rachunku zysków i strat)

 1. Bilans - kluczowe pozycje
  • Aktywa trwałe
   • Środki trwałe w trakcie inwestycji
   • Amortyzacja środków trwałych
  • Inne pozycje bilansowe
   • Aktywa obrotowe
   • Pasywa: kapitał własny, zobowiązania i kapitał rezerwowy
  • Reguły finansowania i bilansowania
 2. Rachunek zysków i strat
  • Rachunek zysków i strat w wersji porównawczej
  • Rachunek przepływów pieniężnych (cash flow)
 3. Analiza wskaźnikowa
  • Wskaźniki płynności
  • Wskaźniki wypłacalności
  • Wskaźniki rentowności
Czas trwania:
0 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67