Ekomarketing – m.in. ekomarketing wewnętrzny i zewnętrzny, przygotowanie kampanii promocyjnej

 Wizerunek i profil ekofirmy:
 • Pozycja firmy na rynku;
 • Kształtowanie odpowiedniego wizerunku zewnętrznego i wewnętrznego firmy
Promocja czyli różne sposobu dotarcia do klientów:
 • Promocja – omówienie „efektu murawy”;
 • Public relations;
 • Promocja sprzedaży
Reklama – ogólne założenie dotyczące prowadzenia działań reklamowych przez firmy z sektora MSP, uwypuklenie aspektów ekologicznych:
 • Przygotowanie reklamy;
 • Pisanie tekstów reklamowych;
 • Reklama zewnętrzna;
 • Radio, telewizja  - reklama w lokalnych mediach
 • Marketing bezpośredni w działaniach reklamowych małej firmy
Internet – kanał marketingowy przyszłości:
 • Strona internetowa
 • Ogłoszenia i reklama w Internecie
 • E-poczta
 • Utrzymywanie kontaktów z klientami przy wykorzystaniu Internetu
Przygotowanie planu kampanii promocyjnej:
 • Założenia merytoryczne, wybór mediów
 • Założenia budżetowe
 • Wybór firm współpracujących
 • Jaki stosować kod językowy
 • Najczęściej popełniane błędy
Czas trwania:
0 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67