Rozwiązania ekologiczne i korzyści płynące z ich stosowania

Zarządzanie w Eko – firmie:
 • Zarządzanie Eko-firmą
 • Metody planowania i skutecznego zarządzania
 • Otoczenie prawne biznesu
 • Proekologiczne techniki, technologie i produkty
Turystyka stan obecny: dobre praktyki:
 • Analiza obecnych produktów i możliwości rozwoju rynku turystycznego, analiza SWOT
 • Turystyka jako produkt
 • Automotywacja w procesie sprzedaży usług i produktów turystycznych. Jak rozpalić w sobie myślenie sprzedażowe w kategoriach ,,zasoby środowiska naturalnego i kulturowego to także produkt”
Ekoinnowacje w turystyce:
 • Wykorzystanie umiejętności kreatywnego myślenia do tworzenia ekoinnowacji w biznesie
 • Planowanie i wdrażanie ekoinnowacji
 • Finansowanie ekoinnowacji
 • Metody twórczej analizy ekopotrzeb
Czas trwania:
0 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67