Zielone zakupy

  • Prawo żywnościowe i jakość zdrowotna żywności
  • Ekologiczne rolnictwo, certyfikacja
  • Eko żywność
  • Gastronomia – ekonomia – regionalizm
  • Zielona zagroda – eko gospodarstwo
  • Agroturystyka – spectrum usług 
  • Zielona kuchnia Sloow Food – nowy trend, Gospodarka wielomagazynowa, programy 
  • Food Cost, kalkulacje, receptury, marże
Czas trwania:
0 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67