Dostęp do informacji publicznej

  • Konstytucyjne prawo do informacji publicznej jako instrument obywatelskiej kontroli działalności władz publicznych
  • Pojęcie „informacji publicznej" (ogólna charakterystyka pojęcia ze wskazaniem typowych przykładów oraz analiza granicznych przypadków)
  • Ustawowe ograniczenia prawa dostępu do informacji publicznej
  • Podmioty uprawnione do uzyskania informacji publicznej
  • Podmioty obowiązane do udostępniania informacji publicznej
  • Ustawowe formy udostępniania informacji publicznej
  • Postępowanie w sprawie udostępnienia informacji publicznej na wniosek
  • Zagadnienie dostępu do „informacji przetworzonej" (pojęcie „informacji przetworzonej", „szczególnie istotny interes publiczny")

 

Czas trwania:
16 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67