Efektywna komunikacja i współpraca w zespole

 • Formalne i nieformalne struktury grupowe;
 • Charakterystyka efektywnych i nieefektywnych zespołów;
 • Role grupowe i podział obowiązków;
 • Ustalenie reguł współpracy i skuteczne egzekwowanie poleceń;
 • Angażowanie zespołu do podejmowania decyzji;
 • Techniki grupowego rozwiązywania problemów;
 • Kształtowanie umiejętności pracy zespołowej;
 • Integrowanie pracowników wokół misji i celów firmy;
 • Przyczyny zaburzeń w dokonywaniu obiektywnej oceny innych osób;
 • Klasyfikacja i wpływ emocji na relacje interpersonalne;
 • Model efektywnej komunikacji - ćwiczenie umiejętności porozumiewania się;
 • Komunikacja niewerbalna w relacjach ze współpracownikami;
Czas trwania:
16 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67