Ochrona środowiska – obowiązki przedsiębiorców

 1. Zmiany w rozliczaniu opłat emisyjnych.
  • Nowe zasady prowadzenia ewidencji i uiszczania opłat z korzystanie ze środowiska - co w praktyce oznaczają zmiany w ustawie POŚ (Dz.U. z 2008 nr 25 poz. 150).
  • Co to jest KOBiZE i kto ma obowiązek rejestracji i składania raportów do KOBiZE.
  • Obowiązujące w 2013 r. zasady ewidencjonowania zanieczyszczeń w 4 segmentach: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, pobór wody podziemnej i powierzchniowej, składowanie odpadów - różne warianty prowadzenia ewidencji.
  • Aktualne zasady kontroli dokumentacji – kiedy stosuje się karę administracyjną w wysokości 10-krotnej stawki podstawowej i na czym polega kara biegnąca?
  • Automatyczne obliczanie opłat za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, ścieków do wód czy ziemi, pobór wody i składowanie odpadów za pomocą ogólnodostępnych aplikacji.
  • Generowanie zestawień i sprawozdań do UM.
 2. Pozostałe aspekty środowiskowe:
  • Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory,
  • Substancje i preparaty chemiczne,
  • Azbest,
  • SZWO czyli substancje zubażające warstwę ozonową,
 3. Kontrole – cel, zakres i uprawnienia inspektorów
Czas trwania:
0 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67