Procedury administracyjne podczas realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE ochrona obszarowa i gatunkowa

 1. Ochrona obszarowa
  • Formy ochrony obszarowej i warunki  realizacja działań  inwestycyjnych na ich terenie.
 2. Ochrona gatunkowa
  • Listy gatunków chronionych .Zasady uwzględniania ochrony gatunkowej w  procesie inwestycyjnym.
 3. Ochrona zadrzewień
  • Zezwolenia na usuwanie drzew lub krzewów .
  • Działalność decyzyjna z zakresu potencjalnego oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000
 4. Ocena oddziaływania na środowisko
  • Tryb przeprowadzania  procedury OOŚ. Wpływ OOŚ na proces inwestycyjny.
  • Kwalifikacja przedsięwzięcia jako mogącego zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
  • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jako pierwszy etap procesu inwestycyjnego 
  • Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000
  • Rola raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zakres raportu oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko.
  • Ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 5. Pozwolenia wodno prawne
  • Rodzaje inwestycji wymagających uzyskania pozwolenia wodno prawnego
  • Zakres operatu wodno prawnego
  • Tryb uzyskania pozwolenia wodno prawnego
 6. Inne zezwolenia
  • Wymagania w zakresie ochrony gleby i ziemi
Czas trwania:
0 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67