Rola Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i regionalnych dyrekcji ochrony środowiska w zarządzaniu siecią Natura 2000 w Polsce

 1. Obszary Natura 2000 – pojęcie, cel i podstawy funkcjonowania
 2. GDOŚ i RDOŚ – prezentacja instytucji
 3. Omówienie roli RDOŚ  i GDOŚ w zakresie obszarów Natura 2000
  • Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
  • Plan ochrony dla obszaru Natura 2000
  • Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000
  • Kompensacja przyrodnicza niezbędna do zapewnienia spójności i właściwego funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000
Czas trwania:
0 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67