Szkolenia dot. problemów i nieprawidłowości podczas realizacji projektów współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)

 1. Ramy prawne, obowiązujące dokumenty w kontrolach projektów.
 2. Instytucje kontrolujące - krajowe i wspólnotowe.
 3. Rodzaje kontroli i ich zakres merytoryczny, częstotliwość, dobór prób.
 4. Przygotowanie beneficjenta do kontroli.
 5. Definicje nieprawidłowości, uchybienia, błędu.
 6. Sposoby wykrywania nieprawidłowości przez kontrolujących.
 7. Ilościowe i jakościowe przedstawienie najczęściej wykrywanych nieprawidłowości w projektach:
  • Najczęstsze błędy/uchybienia występujące we Wnioskach o Płatność i sankcje z nich wynikające.
  • Najczęstsze nieprawidłowości występujące w zakresie kwalifikowania wydatków i sankcje z nich wynikające.
  • Najczęstsze nieprawidłowości występujące w zakresie zamówień prowadzony na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i sankcje z nich wynikające.
  • Najczęściej popełniane błędy/uchybienia w postępowaniach prowadzonych na podstawie rozeznania rynku.
  • Najczęstsze błędy/uchybienia występujące w zakresie działań informacyjno – promocyjnych i sankcje z nich wynikające.
  • Najczęstsze błędy/uchybienia występujące w zakresie archiwizacji dokumentów i sankcje z nich wynikające.
  • Najczęściej popełniane błędy/uchybienia w dokumentowaniu wydatków.
 8. Współpraca z instytucjami kontrolującymi, błędy we współpracy z kontrolującymi.
 9. Analiza wyników kontroli.
 10. Odwołania od wyniku kontroli.
 11. Wdrażanie zaleceń pokontrolnych.
 12. „Taryfikator korekt” – naruszenia objęte taryfikatorem.
 13. Uchybienia i ich skutki dla beneficjenta.
 14. Problemy związane z trwałością Projektu.
Czas trwania:
0 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67