Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie

  1. Zarządzanie zespołem z firmie turystycznej: planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrola
  2. Kultura organizacyjna w firmie turystycznej
  3. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych w firmach z sektora turystycznego
  4. Etyka w zarządzaniu i budowaniu wizerunku firmy
  5. Zarządzanie procesem sprzedaży produktów turystycznych
  6. Pozyskiwanie środków finansowych na działania proekologiczne w firmie
  7. Wdrażanie i audytowanie SZŚ ISO 14001.
  8. EMAS różnice i podobieństwa.
  9. Ekoetykiety jako wyróżnik produktów i działań przyjaznych środowisku naturalnemu.
Czas trwania:
0 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67