Zastosowanie technologii przyjaznych środowisku i odnawialnych źródeł energii

 1. Audyt ekologiczny
  • Idea powstania audytów ekologicznych
  • Rodzaje audytów ekologicznych w Polsce i na Świecie,
  • Rola audytora środowiskowego,
 2. Rola audytów/rekomendacji w kształtowaniu rozwiązań proekologicznych – przykłady
  • Powody przystępowania do audytów ekologicznych,
  • Rekomendacje audytorów jako jeden z efektów przeprowadzonych audytów,
  • rozwiązania proekoloczine, a przepisy prawa
  • przykłady rekomendacji i rozwiązań proekologicznych 
 3. Dyrektywy, tendencje, próby wprowadzania ekocertyfikatów na szczeblu UE
  • Stosunek UE do ekologii i ekocertyfikatów,
  • Próby wprowadzenia ekocertyfikatów na szczeblu UE
  • Tendencje w ekologii i ekoturystyce na szczeblu UE
  • Kalkulatory emisji CO2 
 4. CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu.
  • CSR geneza i znaczenie
  • Obszary CSR
  • CSR w turystyce
  • audyt ekologiczy jako jedno z działań CSR w kierunku środowiska naturalnego
 5. Certyfikaty ekologiczne - Green Key,
  • Kryteria certyfikatu Zielone Biuro,
  • Zielone Biuro – krajowy ekocertyfikat dla przedsiębiorstw – geneza
  • Rozwój ekocertyfikatu w Polsce
  • Kryteria certyfikatu
  • Korzyści z przystąpienia
Czas trwania:
0 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67