Pomoc publiczna w nowej perspektywie 2014-2020

 1. Pojęcie pomocy publicznej
 2. Test pomocy publicznej               
 3. Dopuszczalność pomocy publicznej
 4. Występowanie pomocy publicznej w wybranych typach projektów w świetle rozporządzenia 651/2014
  • Pomoc regionalna
  • Pomoc dla MŚP
  • Pomoc na dostęp MŚP do finansowania
  • Pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną
  • Pomoc szkoleniowa
  • Pomoc przeznaczona na pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych
  • Pomoc na ochronę środowiska
  • Pomoc mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych niektórymi klęskami żywiołowymi
  • Pomoc o charakterze społecznym w zakresie transportu na rzecz mieszkańców regionów
  • Pomoc na infrastrukturę szerokopasmową
  • Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego
  • Pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną
 5. Pomoc de minimis w świetle nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej WE nr 1407/2013
Czas trwania:
0 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67