Finanse publiczne

 1. Główne założenia ustawy o finansach publicznych.
 2. Struktura wydatków publicznych (wydatki budżetowe).
 3. Efektywność wydatków publicznych –analiza kosztów i korzyści.
 4. Problem racjonalności wydatków - metody.
 5. Przedmiot, cele i zasady działania instytucji dyscypliny finansów publicznych.
 6. Podstawy formalno-prawne odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 7. Katalog czynów uważanych za naruszanie dyscypliny finansów publicznych.
 8. Dziedziny naruszeń dyscypliny finansów publicznych: należności publiczne, rozliczenie z właściwym budżetem, wydatki publiczne, opłacanie publicznoprawnych składek i opłat, zaciąganie i wykonywanie zobowiązań, zamówienia publiczne.
 9. Kontrola zarządza jako narzędzie nadzoru i zarządzania w jednostkach publicznych.
 10. Kontrola zarządcza –kontrola finansowa – kontrola wewnętrzna.
 11. Cele kontroli zarządczej.
 12. Sposób funkcjonowania kontroli zarządczej.
 13. Odpowiedzialność za kontrolę zarządczą.
 14. Wieloletni Plan Finansowy i Wieloletnia Prognoza Finansowa –dokumentacja.
 15. Perspektywa zmian w sektorze publicznym – wybrane elementy.
Czas trwania:
16 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67