Instrukcja kancelaryjna

  • Wykazy akt - pojęcie i budowa
  • Obieg informacji (dokumentacji) w urzędzie
  • Tworzenie i zarządzanie dokumentacją na stanowisku pracy
  • Procedura przekazywania dokumentacji do archiwum urzędu
  • Braki w dokumentacji niearchiwalnej na poziomie komórki organizacyjnej
  • Postępowanie z dokumentacją w przypadku likwidacji komórki lub urzędu
  • Obowiązki kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie gromadzenia, ewidencjonowania oraz zabezpieczenia dokumentacji
  • Analiza prawa archiwalnego

 

Czas trwania:
16 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67