Prowadzenie rozmów rozwojowych

Cele rozmów rozwojowych
 • zasady ustalania celów
 • ustalenie obecnego i pożądanego profilu kompetencyjnego pracownika – rozpoznanie potrzeb rozwojowych pracownika
 • określenie pożądanych zmian w zakresie wiedzy, umiejętności, postaw
 • identyfikacja mocnych stron pracownika  
 • określenie obszarów do rozwoju   
 • określenie zakresu i poziomu wsparcia dla pracownika w zakresie działań rozwojowych
Motywowanie pracowników do rozwoju
 • na czym polega motywowanie – typowa sytuacja motywowania pracownika do rozwoju – z rzeczywistości zawodowej uczestników
 • analiza co warto robić, a czego warto unikać podczas motywowania - praktyczne wskazówki
 • motywatory – zestawienie wypracowane podczas warsztatu
Narzędzia komunikacyjne pomagające w prowadzeniu rozmowy rozwojowej
 • komunikacja dwustronna
 • od stanowisk do interesów
 • rozkodowywanie przymiotników
 • zadawanie efektywnych pytań
 • techniki aktywnego słuchania  i reagowania
Informacja zwrotna
 • cele i korzyści z udzielania informacji zwrotnej w procesie rozwoju
 • model udzielania informacji zwrotnej
 • trening umiejętności
Rozmowa rozwojowa
 • struktura
 • trening umiejętności
Plan rozwoju
 • struktura
 • zestawienie aktywności rozwojowych wypracowane na warsztacie
 • stworzenie planu rozwoju dla 1 pracownika
Czas trwania:
0 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67