Opłata skarbowa

 • Przedmiot opłaty skarbowej:
  • zakres przedmiotowy ustawy
  • rodzaje podań i dokumentów oraz czynności podlegające opłacie skarbowej charakter prawny opłaty skarbowej /danina publiczna/oraz szczególny charakter regulacji prawnej /równorzędność tekstu właściwego i załącznika jako wyjątek wśród ustaw prawa Podatkowego
 • Wyłączenia spod opłaty skarbowej:
  • z uwagi na przedmiot
  • z uwagi na podmiot zwolnienia z opłaty skarbowej a wyłączenia, regulacje szczególne art. 3 i art. 3a ustawy o opłacie skarbowej
 • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej:
  • obowiązek podatkowy w ramach opłaty skarbowej, moment jego powstania podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty skarbowej
 • Wysokość stawek opłaty skarbowej:
  • pojęcie stawki opłaty skarbowej zasady określania wysokości stawki opłaty skarbowej
 • Zapłata opłaty skarbowej: sposoby zapłaty opłaty skarbowej
 • Zwrot opłaty skarbowej:
  • przesłanki zwrotu opłaty skarbowej
  • technika dokonywania zwrotu przez zobowiązane organy

 

Czas trwania:
16 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67