Organizacja, bezpieczeństwo i regulacje prawne dotyczące E-dokumentu w E-administracji

  • Informacja w działalności organizacji - firmy. Klasyfikacje, podziały
  • Podstawowe pojęcia dotyczące informacji, pojęcia dotyczące dokumentu elektronicznego
  • Podpis elektroniczny
  • Elektroniczny obieg dokumentów – regulacje prawne
  • Organizacja i obieg elektronicznych dokumentów
  • Bezpieczeństwo informacji przetwarzanych w systemach informatycznych
  • Zagrożenia dla informacji przetwarzanych w sieciach IT i ich źródło
  • Ochrona systemów informatycznych oraz informacji zawarta w wybranych przepisach prawnych

 

Czas trwania:
8 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67