Organizacja imprez kulturalnych i masowych

  • Pojęcie imprezy masowej, (uwarunkowania liczbowe i definicje prawne)
  • Rodzaje imprez masowych (imprezy podwyższonego ryzyka)
  • Bezpieczeństwo imprezy masowej i podmioty zobowiązane do jego utrzymania
  • Uzyskiwanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
  • Jak wydać dobrą decyzję o organizacji imprezy masowej?
  • Zadania kierownika do spraw bezpieczeństwa, służby informacyjnej i służby porządkowej w czasie trwania imprezy masowej
  • Kontrola bezpieczeństwa imprezy masowej
  • Odpowiedzialność za szkody w związku z zabezpieczeniem imprezy masowej
  • Aspekty umowne imprez masowych

 

Czas trwania:
16 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67