Pomoc publiczna

 1. Pojęcie pomocy publicznej
  • przesłanki występowania pomocy publicznej,
  • beneficjent pomocy publicznej,
  • zgodność pomocy ze wspólnym rynkiem – rodzaje pomocy publicznej,
  • pomoc indywidualna i pomoc objęta programem pomocowym,
  • formy pomocy publicznej,
  • wsparcie państwa niebędące pomocą publiczną - przykłady
  • pomoc publiczna a wsparcie w ramach funduszy strukturalnych UE,
  • ekwiwalent dotacyjny,
  • dyskontowanie,
  • mapa pomocy regionalnej
  • zasada limitowania pomocy publicznej,
  • zasady kumulacji pomocy publicznej, w tym z pomocą ze źródeł UE,
  • zasady monitorowania limitu.
 2. Prawo krajowe a prawo wspólnotowe (różnice, definicje, orzecznictwo, przykłady)
 3. Regionalna pomoc inwestycyjna (nowa inwestycji, wyliczanie statusu, wkład własny).
  Pomoc de minimis (zakres stosowania, sposób liczenia, zasady kumulacji, zaświadczenia o udzieleniu pomocy de minimis)
 4. Zasady proceduralne dotyczące udzielania pomocy publicznej- przygotowywanie własnych programów pomocowych – akty prawne, technika, opinie UOKiK)
  • udzielanie pomocy de minimis,
  • udzielanie innej niż de minimis pomocy publicznej (np. regionalnej pomocy inwestycyjnej).
 5. Monitorowanie wykorzystania pomocy publicznej.
  Obowiązki sprawozdawcze dotyczące udzielonej pomocy publicznej
 6. Notyfikacja projektów pomocy publicznej Komisji Europejskiej
 7. Wybrane orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej / decyzje KE
 8. Pytania uczestników.
Czas trwania:
16 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67