Poprawna polszczyzna

Szkolenie z zakresu poprawnej polszczyzny jest przeznaczone dla pracowników jednostek samorządów terytorialnych oraz administracji samorządowej. Uczestnik szkolenia pozna podstawowe i najbardziej praktyczne wiadomości z zakresu poprawnej polszczyzny, które będzie mógł wykorzystać zarówno podczas codziennej pracy w urzędzie, jak i na potrzeby działań promocyjnych. W ramach szkolenia zostaną przeprowadzone praktyczne ćwiczenia.
 
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
 • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i administracji samorządowej
 • oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia
W programie m. in.:
 • specyfika komunikacji urzędowej i podstawowe pojęcia z zakresu kultury języka polskiego
 • komunikacja urzędowa oraz tworzenie typowych tekstów przeznaczonych na urzędowe strony internetowe
 • etykieta w komunikacji urzędowej
 • poprawność w konstruowaniu połączeń wyrazowych
Program szkolenia
 
Dzień I
1.     Specyfika komunikacji urzędowej
 
2.     Podstawowe pojęcia kultury języka: norma, uzus, system, podział normy językowej, norma wzorcowa a norma użytkowa, norma profesjonalna
 
3.     Zagadnienia ortograficzne
 • zapoznanie z aktualną normą ortograficzną
 • użycie wielkiej i małej litery
 • najtrudniejsze zagadnienia pisowni łącznej lub rozdzielnej
4.     Zagadnienia interpunkcyjne
 • zapoznanie z aktualną normą interpunkcyjną
 • konteksty składniowe
Dzień II
5.     Poprawna odmiana wyrazów
 • odmiana nazwisk męskich i żeńskich
 • odmiana nazwisk polskich i obcych
 • odmiana polskich i obcych nazw geograficznych i miejscowych
6.     Poprawność w konstruowaniu połączeń wyrazowych
 • związki zgody:
  • składnia przy podmiocie szeregowym
  • związki skrótowców z innymi częściami zdania
  • konflikty znaczenia wyrazów i ich właściwości gramatycznych
 • związki rządu:
  • błędy i innowacje
  • skróty składniowe
 • zagadnienia kompozycyjne:
  • szyk wyrazów w zdaniu pojedynczym
  • konstrukcje niejednoznaczne
  • kompozycja zdania złożonego
 • użycie imiesłowów typu czytając w zdaniach
 • najtrudniejsze konstrukcje z liczebnikami
     
7.     Użycie wyrazów w odpowiednim znaczeniu
 • najnowsze zmiany znaczeniowe
 • dopasowanie elementów konstrukcji wyrazowej pod względem znaczenia
 • najważniejsze aspekty poprawności frazeologicznej
 • kwestie stylistyczne
8.     Komunikacja służbowa
 • etykieta w komunikacji urzędowej
 • tworzenie e-mailów służbowych
 • tworzenie pism urzędowych
 • konstruowanie odpowiedzi na oficjalne zapytania
 
9.     Tworzenie tekstów na stronę internetową urzędu
 • tworzenie tekstów informacyjnych
 • tworzenie relacji z wydarzeń

W ramach szkolenia zostaną przeprowadzone praktyczne ćwiczenia. 

Czas trwania:
16 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67