Produkty finansowe JST

 • Podstawowe zasady gospodarowania środkami publicznymi w aspekcie produktów finansowych samorządu terytorialnego.
 • Regulacje prawne bankowej obsługi budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 • Nowoczesne usługi bankowe. Obsługa bieżąca i obsługa elektroniczna (rachunki bankowe, rachunki wirtualne, podpis elektroniczny, rachunek wspólny jednostek samorządu terytorialnego, wyodrębniony rachunek bieżący ).
 • Usługi rozliczeniowe (polecenie zapłaty, przelewy transgraniczne).
 • Karty kredytowe.
 • Proces inwestowania (lokaty bankowe standardowe, lokaty negocjowane, bony skarbowe).
 • Finansowanie (kredyt obrotowy w rachunku bieżącym, kredyt obrotowy w rachunku kredytowym, kredyt inwestycyjny, kredyty preferencyjne, konta nocne, dyskonto weksli, wykup wierzytelności ).
 • Determinanty wyboru źródeł finansowania zwrotnego przez jednostki samorządu terytorialnego.
 • Uregulowania dotyczące długu i deficytu.
 • Cechy specyficzne kredytu udzielanego jednostkom samorządowym.
 • Współfinansowanie jednostek samorządu terytorialnego przez PPP.
 • Projekt finance
 • Obligacje komunalne.
 • Obligacje przychodowe.
 • Operacje dokumentowe (akredytywa dokumentowa, inkaso dokumentowe).
 • Gwarancje bankowe i poręczenia według prawa cywilnego i wekslowego, ubezpieczenia.
 • Proces zarządzania ryzykiem finansowym.
 • Konwersje i rolowanie zadłużenia.
 • Wykorzystywanie leasingu przez jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wykorzystanie sekurytyzacji
Czas trwania:
16 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67