Promocja miasta

 1. Efektywne public relations w otoczeniu instytucji publicznej
  • PR w codziennych działaniach instytucji publicznej
  • Budowanie wizerunku jednostki wśród opinii publicznej i w mediach – zasady postępowania
  • W jaki sposób budować współpracę z dziennikarzami? – media relations
  • Jak, kiedy i gdzie organizować spotkania z prasą, telewizją, radiem?
 2. Język wypowiedzi publicznej
  • Formułowanie wypowiedzi z wykorzystaniem zasad retoryki
  • Redagowanie wypowiedzi o prawidłowej konstrukcji i stylistyce
  • Wypowiedzi zorientowane na cel – jak skonstruować przemówienie o określonym charakterze?
  • W jaki sposób przygotować się do wypowiedz, aby stworzyć dobry wizerunek instytucji?
  • W jakiej kolejności przedstawiać informacje w zależności od wypowiedzi?
 3. Medialne formy prezentacji osiągnięć, celów i działań instytucji publicznej:
  • Z przekazywania informacji o działaniach instytucji publicznej
  • W jaki sposób przygotować i przedstawić:
   • Komunikat medialny
   • Oświadczenie
   • Sprostowanie
   • Notkę prasową
   • Zaproszenie prasowe
   • Zasady organizacji i przebiegu konferencji prasowej
 4. Komunikacja kryzysowa w instytucji publicznej:
  • Reagowanie i wyjaśnianie w przypadku nagłych, niepokojących wydarzeń
  • Współpraca z mediami podczas sytuacji kryzysowej
  • „Krzyżowy ogień” pytań – w jaki sposób przygotować się do trudnych pytań?
  • Jak reagować na krytyczne publikacje na temat działalności instytucji publicznej?
  • Co i w jaki sposób mówić, aby zminimalizować skutki kryzysu?
  • W jakich sytuacjach odmówić wypowiedzi dla mediów i jak to zrobić?
  • Exposé kryzysowe – w jaki sposób przygotować i zaprezentować?
  • Ćwiczenia
 5. Sztuka budowania wizerunku instytucji publicznej:
  • Indywidualne style prezentacji reprezentantów instytucji publicznej, a budowanie jednolitego, profesjonalnego wizerunku całej organizacji
  • Status eksperta – czyli jak reprezentować instytucję w sposób profesjonalny?
  • Ćwiczenia
 6. Wizerunek medialny:
  • Partnership w relacjach z mediami
  • Jaki wizerunek chce osiągać organizacja, a czego oczekują dziennikarze?
  • Mowa ciała i strój podczas wystąpień dla mediów
  • Wykorzystywanie języka korzyści podczas wypowiedzi/wystąpienia
  • Ćwiczenia
 7. Socjotechniki oddziaływania według standardów public relations:
  • Techniki wpływu w wystąpieniach publicznych
  • Udzielania odpowiedzi kontrolowanej
  • Techniki rozmów z dziennikarzami
  • Zarządzanie emocjami podczas wypowiedzi
  • Wystąpienie perswazyjne a wystąpienie – co wolno, a czego nie wolno robić podczas wywiadu przed kamerą?
  • Zasady udzielania wywiadu na żywo
  • Wystąpienia informacyjne – w jaki sposób przygotować wystąpienie, wykorzystując wiedzę, fakty i informacje

 

Czas trwania:
16 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67