Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

 • Wprowadzenie – ogólnie o ISO
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001:2007
 • Ćwiczenia z interpretacji oraz analizy wymagań normy PN-ISO/IEC 27001:2007 oraz zastosowań wytycznych nomy PN-ISO/IEC 17799:2007 (case, tworzenie polityki bezpieczeństwa - identyfikacja aktywów, zagrożeń prawdopodobieństwa, następstw, środków zapobiegawczych)

Audit - narzędzie do weryfikacji zgodności i skuteczności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

 • Cele auditu
 • Rodzaje auditów
 • Planowanie i przygotowanie auditu:
  • kryteria i zakres auditu
  • istotne aspekty przy tworzeniu listy pytań kontrolnych
  • ćwiczenia praktyczne
 • Przeprowadzenie auditu - zasady prowadzenia badania na miejscu:
  • obiektywne dowody
  • określanie niezgodności oraz umiejętność ich wykazywania
  • ćwiczenia praktyczne - case, szukanie niezgodności na miejscu oraz jej wykonywanie; przypadki opisane tekstem; sceny wywiadu z pracownikami organizacji (scenariusze rozmów)
 • Dokumentowanie wyników auditu:
  • umiejętne formułowanie niezgodności
  • dokumentowanie niezgodności
  • wskazanie i dokumentowanie spostrzeżeń oraz potencjałów do doskonalenia
  • podsumowanie wyników auditu - Raport z auditu
  • ćwiczenia praktyczne – case, dokumentowanie niezgodności;
 • Skuteczne działania korygujące i zapobiegawcze:
  • odpowiedzialności związane z uruchamianiem działań korygujących/zapobiegawczych będących wynikiem auditu wewnętrznego
  • istota precyzyjnego określania przyczyn niezgodności oraz potencjalnych przyczyn niezgodności
  • definiowanie działań korygujących i/lub zapobiegawczych
  • ocena skuteczności działań
  • ćwiczenia praktyczne – case, definiowanie działań korygujących i/lub zapobiegawczych
 • Dyskusja, podsumowanie
Czas trwania:
24 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67