Etyka i etykieta w urzędzie - wizerunek urzędu

 • Elementarne zasady etykiety i kultury zachowań;
 • Podstawowe pojęcia: savoir vivre, etykieta, etyka, dobre wychowanie;
 • Podstawy filozofii savoir vivre;
 • Zachowania akceptowalne podczas spotkań służbowych;
 • Uznanie hierarchii służbowej;
 • Dobre maniery przez telefon;
 • Rozważne i taktowne używanie telefonów komórkowych;
 • Poprawność językowa – najczęściej popełniane błędy, forma i estetyka dokumentów;
 • Netykieta – kultura zachowań w elektronicznej wymianie korespondencji;
 • Savoir vivre w ubiorze – podstawowe kanony „mody urzędniczej”, omówienie najczęściej popełnianych błędów;
 • Elementy protokołu dyplomatycznego;
Czas trwania:
16 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67