Kultura języka polskiego

 1. Specyfika komunikacji urzędowej.
 2. Podstawowe pojęcia kultury języka: norma, uzus, system, podział normy językowej, norma wzorcowa a norma użytkowa, norma profesjonalna.
 3. Poprawność składniowa w tekstach – specyfika poprawności składniowej, błędy w związku zgody i rządu: ćwiczenia na zdaniach (dotknąć kogo?, czego? czy kogo?, co?: straty finansowe dotknęły tę instytucję czy tej instytucji)
 4. Szyk wyrazów w zdaniu polskim – powiązanie szyku ze znaczeniem zdania, czyli o tym, że Janek kupił rower do spółki z Markiem, którym teraz dojeżdża do pracy.
 5. Imiesłowowy równoważnik zdania z imiesłowem na -ąc – zasady a praktyka stosowania, czyli dlaczego zdanie Kierował firmą, doprowadzając ją do ruiny jest bezwzględnie błędne.
 6. Błędy związane z wyrazami funkcyjnymi (spójniki, przyimki, zaimki), czyli o tym, jaka jest różnica między wyrażeniami problemy, które musimy rozwiązać a problemy, jakie musimy rozwiązać.
 7. Błędy związane z odmianą i zastosowaniem liczebników w zdaniu (czyli jak przeczytać zdanie Cena wzrosła o 12,5%, tj. o pół pkt. procentowego?).
 8. Podstawowe problemy związane z odmianą imion i nazwisk polskich i obcych (czyli znam pana Krauze czy pana Krauzego)
 9. Podstawowe problemy ortograficzne (czyli o umowie zlecenia i umowie-ugodzie).
 10. Podstawowe problemy interpunkcyjne (użycie przecinka, myślnika, dwukropka, zapis skrótów i skrótowców).
 11. Fleksja, składnia i ortografia skrótów i skrótowców.
 12. Budowa i struktura tekstu urzędowego.
 13. Poprawność językowa i etykieta w komunikacji urzędowej.
Czas trwania:
0 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67