Wystąpienia publiczne, kontakty z mediami - trening medialny

 1. Komunikacja jedno- i dwustronna (uświadomienie uczestnikom procesów zachodzących w komunikacji jedno- i dwustronnej, wykorzystanie jej funkcji w budowaniu skutecznych komunikatów prasowych).
  • Wprowadzenie
  • Ćwiczenie rozgrzewające
 2. Rodzaje materiałów prasowych
  • Informacja prasowa/news (rodzaje, rola, podział informacji prasowych, przykłady)
  • Backgrounder (charakterystyka, zastosowanie)
  • Teczka prasowa (zawartość, kiedy używać)
  • Ćwiczenie 1. – „Wartość tytułu” – dzięki któremu uczestnicy wypracowują cechy artykułu, który w pierwszej chwili zainteresuje czytelnika
 3. Przygotowanie informacji prasowej (na jakie pytania powinniśmy odpowiedzieć w informacji prasowej)
  • Elementy podstawowe (tytuł, lead (5 rodzajów), rozwinięcie, background)
  • Elementy techniczne (długość, czcionka, akapity, elementy dodatkowe: logotyp, zdjęcia, wytłuszczenia)
  • Proces planowania (jak przygotować się do stworzenia informacji prasowej)
  • Przykłady
  • Ćwiczenie 2. – tytuły i leady, praca w dwuosobowych grupach
  • Cechy dobrej informacji (konkrety, liczby, cechy wielkiego świata, forma)
  • Najczęściej popełniane błędy
  • Ćwiczenie 3. – Informacja prasowa: nabranie umiejętności tworzenia efektywnych informacji prasowych
 4. Dystrybucja informacji prasowej/e-komunikat (wskazówki co do tytułu, treści maila i załączników)
 5. Follow up (pierwszy krok do budowania relacji z dziennikarzem)
 6. Przygotowanie materiałów na konferencję prasową
  • Specyfikacja materiałów (materiały podstawowe, zasady, zaproszenie, sprawy operacyjne)
  • Zastosowanie (przykłady)
 7. Efektywne relacje z mediami elektronicznymi w praktyce
  • Trening form komunikacji z mediami: praca z dziennikarzem, operatorem i kamerą telewizyjną. Poszczególne ćwiczenia uczestników warsztatu będą nagrywane, a następnie na bieżąco analizowane z całą grupą
 8. Formy obecności w mediach (teoria, język dziennikarzy)
  • 100% - tak zwana „setka” (100% wizji i fonii): krótka wypowiedź, komentarz do pytania dziennikarza. Jak odpowiedzieć, by nie dać szansy dziennikarzowi na „ cięcie” wypowiedzi i przeinaczenie jej sensu?
  • Wywiad „one to one” - jak o niego zabiegać, jak korzystnie w nim wypaść?
  • Rozmowa w studiu (kilku rozmówców – każdy z inną tezą, jak sprawić by moja była najbardziej przekonująca?)
  • Konferencja prasowa (rodzaje w zależności od celu)
  • Konferencja prasowa z użyciem prezentacji
  • Komunikacja kryzysowa – jak efektywnie odpierać tzw. nagonkę dziennikarską w sytuacji „kryzysowej”. Jak odpowiadać na napastliwe pytania, telefony. Jak się zachować, gdy jest się nagabywanym w drzwiach gabinetu, na korytarzu czy pod domem
 9. Formy obecności w mediach – bezpośrednia komunikacja z dziennikarzami i praca z kamerą
  • 100% - trening umiejętności udzielania krótkich ale rzeczowych odpowiedzi na pytania dziennikarzy . Zapis tv i wspólna analiza
  • Wywiad „one to one” - inscenizacja sytuacji rozmowy z dziennikarzem. Trening, zapis tv i analiza
  • Rozmowa z kilkoma rozmówcami (jak wypaść najkorzystniej) – inscenizacja, zapis tv i analiza
  • Konferencja prasowa z użyciem prezentacji - konkurs. Uczestnicy szkolenia zostaną podzieleni na 5 zespołów 2 osobowych. Każdy tandem będzie miał za zadanie przygotować konferencję prasową i na niej wystąpić. Pozostali uczestnicy szkolenia będą oceniać dokonania kolegów używając punktacji
  • Trening sytuacji kryzysowych. Zapis tv i analiza
 10. Efektywne public relations w otoczeniu instytucji publicznej
  • PR w codziennych działaniach instytucji publicznej
  • Budowanie wizerunku jednostki wśród opinii publicznej i w mediach – zasady postępowania
  • W jaki sposób budować współpracę z dziennikarzami? – media relations
  • Jak, kiedy i gdzie organizować spotkania z prasą, telewizją, radiem?
 11. Medialne formy prezentacji osiągnięć, celów i działań instytucji publicznej
  • Formułowanie wypowiedzi z wykorzystaniem zasad retoryki
  • Redagowanie wypowiedzi o prawidłowej konstrukcji i stylistyce
  • Wypowiedzi zorientowane na cel – jak skonstruować przemówienie o określonym charakterze?
  • W jaki sposób przygotować się do wypowiedzi, aby stworzyć dobry wizerunek instytucji?
  • W jakiej kolejności przedstawiać informacje, w zależności od wypowiedzi?
  • Z przekazywania informacji o działaniach instytucji publicznej
  • W jaki sposób przygotować i przedstawić:
   • Komunikat medialny
   • Oświadczenie
   • Sprostowanie
   • Notkę prasową
   • Zaproszenie prasowe
   • Zasady organizacji i przebiegu konferencji prasowej

 

Czas trwania:
16 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67