Skuteczne negocjacje ze Związkami Zawodowymi

Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest dostarczenie Uczestnikom wiedzy i rozwój umiejętności w zakresie:
 • społeczno – ekonomicznych uwarunkowań negocjacji ze związkami zawodowymi
 • sposobów zawierania i wypowiadania układów zbiorowych pracy oraz innych porozumień pomiędzy związkiem zawodowym a pracodawcą 
   roli i zadań przedstawiciela pracowników w procesie negocjacji z pracodawcą
 • pozyskiwania informacji kluczowych dla procesu negocjacji
 • strategii i technik negocjacyjnych
 • prowadzenia negocjacji przełamujących
 • prowadzenia negocjacji zorientowanych na cel
 
Ramowy program szkolenia

Specyfika negocjacji ze związkami zawodowymi - wprowadzenie
 • zasady zawierania umów ze związkami zawodowymi
 • rola przedstawiciela pracowników w procesie negocjacji
 • obszary prowadzenia negocjacji ze związkami zawodowymi
 • kto powinien uczestniczyć w negocjacjach – dobór reprezentantów
 • wymiary satysfakcji w negocjacjach ze związkami zawodowymi

Obszar sukcesu - przygotowanie do negocjacji
 • analiza celów i interesów w negocjacjach. Sposoby określania celów i formułowania stanowisk
 • zbieranie informacji
 • analiza BATNY i sojuszników w negocjacjach – jaką mamy siłę negocjacyjną.
 • rodzaje i wybór kryteriów obiektywnych
 
Obszar sukcesu – styl prowadzenia negocjacji
 • style negocjacji – szanse i zagrożenia
 • podstawowe pojęcia w negocjacjach. Negocjacje pozycyjne i problemowe.
 • uwarunkowania negocjacji zorientowanych na cel.
 • uwarunkowania negocjacji zespołowych; podział ról w zespołach i zakres odpowiedzialności
 
Obszar sukcesu – proces negocjacji
·         organizacja przestrzeni: gdzie najlepiej prowadzić rozmowy
·         jak budować konstruktywną atmosferę rozmów
 
Obszar sukcesu – sposoby i zasady skutecznej argumentacji
 • zasady doboru argumentów oraz formułowania ustępstw
 • język celu i język korzyści

Komunikacja w negocjacjach ze związkami zawodowymi
 • w jaki sposób przełamywać bariery w procesie negocjacji
 • kluczowa rola zadawania pytań
 • techniki aktywnego słuchania: parafraza, odzwierciedlanie, podsumowanie i klaryfikacja
 • uwarunkowania komunikacji w sytuacji silnych emocji
 • czym jest elastyczność komunikacyjna
 
Umiejętność prowadzenia negocjacji a osobowość negocjatora
 • czy są idealne cechy osobowościowe profesjonalnego negocjatora?
 • jak mamy styl prowadzenia negocjacji - autodiagnoza.
 • jakie cechy utrudniają prowadzenie negocjacji.

Konflikt – podstawowe zjawisko negocjacjach
 • czym jest konflikt społeczny i jakie płyną z tego wnioski dla negocjacji
 • przyczyny powstawania konfliktów; obszar informacji, relacji, wartości, struktury i interesów
 • procedury radzenia sobie z konfliktami bez poddawania się i bezpośredniej walki.

Zakończenie negocjacji: jak sformułować ostateczne porozumienie
 • rodzaje i rola porozumień w negocjacjach ze związkami zawodowymi
 • sposoby zamykania negocjacji
 • w jaki sposób zakończyć negocjacje jeśli nie osiągnięto porozumienia – budowa satysfakcjonujących relacji 
Czas trwania:
16 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67