Sprawozdawczość budżetowa

  • Specyfika sprawozdawczości budżetowej
  • Ogólna charakterystyka sprawozdawczości jednostek sfery budżetowej.
  • Ogólne zasady sporządzania sprawozdań budżetowych.
  • Regulacje prawne obowiązku sprawozdawczego
  • Zakres podmiotowy i przedmiotowy sprawozdawczości budżetowej
  • Sporządzanie i przekazywanie sprawozdań budżetowych – agregowanie danych
  • Sposoby i formy oraz terminy przekazywania sprawozdań
  • Omówienie nowych sprawozdań budżetowych oraz ich wzajemnych relacji
  • Sprawozdania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych
  • Informacje oraz sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

 

Czas trwania:
16 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67