Szkolenie z prowadzenia konsultacji społecznej

  • Rola konsultacji społecznych
  • Słabe i mocne strony konsultacji społecznych
  • Prawne podstawy konsultacji społecznych w samorządach
  • Pozaprawne możliwości prowadzenia konsultacji społecznych
  • Komunikacja jako czynnik sukcesu
  • Rola podmiotów społecznych
  • Metody prowadzenia konsultacji społecznych
  • Planowanie konsultacji społecznych
  • Dobre praktyki prowadzenia konsultacji społecznych 

 

Czas trwania:
8 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67