Techniki negocjacji

Do udziału zapraszamy:
 • menedżerów wyższego i średniego szczebla (Key Account Manager, Account Manager)
 • przedstawicieli handlowych
 • sprzedawców usług finansowych
 • osoby reprezentujące firmę w bezpośrednich kontaktach z Klientem
Cele szkolenia:
Celem zajęć jest doskonalenie wśród uczestników szkolenia:
 • dochodzenia do porozumienia biznesowego
 • umiejętności wyzwalania w sobie posiadanych zdolności negocjacyjnych
 • skutecznej argumentacji i przekazywania informacji
 • rozpoznawania u partnera jego rzeczywistych celów i zamiarów
 • umiejętności nawiązywania korzystnych kontaktów handlowych
 • radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 
Metodyka zajęć:
 • forma warsztatowa
 • ćwiczenia grupowe
 • analizy przypadków
 • gry symulacyjne
 • inscenizacje
   
Ramowy program szkolenia:
 
Psychologiczne fazy negocjacji - dynamika procesu
 • determinanty procesu negocjacji
 • struktura negocjacji
 • style negocjowania
 • charakterystyka dobrego negocjatora
Wykorzystanie umiejętności komunikowania się w negocjacjach
 • autoprezentacja - kształtowanie własnej wiarygodność i atrakcyjności
 • budowanie adekwatnej komunikacji niewerbalnej
 • standard 10 elastycznych zachowań werbalnych
 • sztuka przekonywania - struktura przekazu perswazyjnego
Przygotowanie kwestii negocjacyjnych
 • główne obszary negocjacji - definiowanie i hierarchizacja własnych celów
 • analiza interesów stron - ocena potrzeb kontrahenta
 • przygotowanie do spotkania
 • budowanie argumentacji handlowej
Negocjacje w praktyce
 • "twardy" i "miękki" styl negocjowania (korzyści i straty)
 • negocjacje pozycyjne a negocjacje wokół problemu
 • koncepcja "BATNA" i jej rola w negocjacjach handlowych
 • chwyty i taktyki negocjacyjne
Obrona przed manipulacją
psychologiczne techniki wywierania wpływu
kontrola emocjonalna
radzenie sobie z impasem i manipulacją
 

Trener: Rafał Brodowski - politolog - absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Studia podyplomowe „Psychologia klienta w marketingu usług” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz studia podyplomowe „Akademia profesjonalnego trenera biznesu” w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 2002 roku przygotowuje i prowadzi autorskie szkolenia z zakresu marketingu, zarządzania sprzedażą, umiejętności handlowych, obsługi klienta, budowania efektywnych zespołów, komunikacji interpersonalnej oraz negocjacji handlowych. Od 2003 roku zajmuje się także doradztwem, mentoringiem i coachingiem w zakresie powyższych specjalizacji, które realizuje dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz w ramach projektów EFS – dla początkujących przedsiębiorców. 

Czas trwania:
16 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67