Teczka urzędnika

 • Rodzaje współczesnej dokumentacji
 • Dokument - pojęcie i rodzaje
 • Dokumentacja pracownicza
 • Status pracownika samorządowego
 • Sankcje grożące pracownikowi samorządowemu wynikające z Kodeksu pracy
 • Ustawa o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
 • Ustawa o pracownikach samorządowych
 • Przepisy antykorupcyjne dotyczące pracowników samorządowych w polskim systemie prawnym
 • Akta osobowe
 • Dokumentacja płacowa
 • Archiwizacja dokumentacji osobowej i płacowej
 • Obieg dokumentów (forma tradycyjna) - praktyka stosowania instrukcji kancelaryjnej w administracji publicznej
 • Systemy kancelaryjne wybór własnego
 • Instrukcja kancelaryjna - najważniejszy normatyw
 • Regulacja prawna instrukcji kancelaryjnej
 • Obieg dokumentów (forma elektroniczna)
 • Archiwizacja dokumentacji

 

Czas trwania:
16 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67