Delegowanie zadań w zespole

Delegowanie zadań  jest procesem codziennym dla menedżerów i osób zarządzających – czasami zbyt codziennym aby dostrzegać potrzebę zmiany i doskonalenia w tym zakresie. Nasze szkolenie daje wiedzę oraz szereg praktycznych doświadczeń jak prawidłowo i efektywnie delegować zadania. Co może stać się przeszkodą i kiedy jej nie dostrzegamy? Jak to robić z należytą motywacją  i współpracą zespołu. W jaki sposób rozwijać i doskonalić ten obszar pracy menedżera? 

Adresaci szkolenia: kadra menedżerska wszystkich szczebli zarządzania
 
Cele:
 • zdobędziesz wiedzę o delegowaniu zadań jako skutecznej metodzie zarządzania
 • poznasz skuteczne metody delegowania zadań
 • zdobędziesz narzędzia pomocne w doskonaleniu samodyscypliny, konsekwencji i osiągania celów zawodowych
 • zwiększysz samodzielność swoich podwładnych
 • będziesz świadomy swojego wpływu na rozwój organizacji, w której pracujesz
Metody szkolenia:
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • wykład interaktywny
KOMUNIKACJA
 • Autodiagnoza własnego stylu komunikowania się;
 • Spójność komunikacyjna;
 • Elementy skutecznej komunikacji z pracownikiem (mowa ciała, głos, słowa);
 • Poczucie własnej wartości, a świadomy wpływ na poczucie wartości pracownika;
 • Język reaktywny i proaktywny;
 • Zaangażowanie w rozmowę, słuchanie pracownika i pozytywne myślenie – lepsze zrozumienie potrzeb pracownika;
 • Praktyczne zasady komunikacji budującej motywację pracownika;
DELEGOWANIE ZADAŃ JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA
 • Czym jest delegowanie?
 • Delegowanie – konieczność czy przywilej osoby kierującej;
 • Zasady delegowania obowiązków;
 • Najczęściej popełniane błędy w procesie delegowania i jak ich unikać;
 • Delegowanie jako proces;
 • Delegowanie w organizacji, cele i korzyści dla pracownika i dla szefa;
 • Zasady efektywnego delegowania;
 • Mądre delegowanie według modelu WARTO;
 • Kryteria i zasady delegowania ;
 • Styl kierowania – autodiagnoza;
 • Ćwiczenie grupowe – jaki styl zarządzania preferujesz;
 • Delegowanie zadań adekwatnie do motywacji i kompetencji pracownika;
 • Media społecznościowe jako narzędzie rozwoju pracownika;
 • Trudne rozmowy jak je prowadzić – fakty czy opinie?
 • Zasady udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej, pozytywnej i negatywnej;
KOMPETENCJE
 • Sposób wykorzystania i dopasowania kompetencji do zadań;
 • Style zarządzania i kierowania;
 • Poziom dojrzałości pracownika a dobór stylu zarządzania wg  Blancharda;
 • Analiza stylu kierowania – test;
 • Analiza dojrzałości pracownika – siatka;
 • Role zespołowe M. Belbina;
 • Definiowanie kluczowych kompetencji na stanowisku menedżerskim;
 • Definiowanie kluczowych kompetencji na stanowiskach pracowniczych;
 • Systemy ocen kompetencyjnych;
 • Zarządzanie ludźmi w oparciu o kryterium kompetencji i motywacji;
CELE JAKO SKUTECZNY ELEMENT DELEGOWANIA ZADAŃ
 • Metoda przekazywania celów oraz uzyskiwania zobowiązań;
 • Reguła kaskadowości celów;
 • Opracowanie i przekazanie zadań.;
COACHING MENEDŻERSKI
 • Istota coachingu menedżerskiego;
 • Określanie i osiąganie celów;
 • Wydobywanie zasobów;
 • Słuchanie i zadawanie pytań;
 • Udzielanie informacji zwrotnych;
KONTROLA
 • Samokontrola pracownika;
 • Metody zbierania informacji o działaniach pracownika (obserwacja);
 • Analiza zakłóceń, błędów, braku oczekiwanych efektów, wyciąganie wniosków;
 • Działania korygujące pracownika;
 
Czas trwania:
16 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67