Motywowanie pozapłacowe

Cele:

 • Zdobycie wiedzy na temat zastosowania odpowiedniego sposobu motywowania, który będzie możliwy do zrealizowania (potrzeby firmy) i który będzie skuteczny (potrzeby pracowników);
 • Poznanie  psychologicznych zasad motywowania – motywatory niematerialne;
 • Rozpoznanie sposobów przezwyciężania trudności w motywowaniu pracowników;
 • Nabycie umiejętności analizowania błędów w motywowaniu;
 • Podniesienie umiejętności doboru odpowiednich narzędzi motywowania w zależności od sytuacji biznesowej, etapu rozwoju pracownika, sytuacji wewnątrz zespołu pracowników;
 • Poznanie i zrozumienie wagi czynników determinujących proces motywacyjny.
Ramowy program szkolenia:
 

Jeśli chcesz motywować innych – zacznij od siebie

 • Sprawność szefa w zarządzaniu
 • Spójność w działaniu
 • Zaangażowanie i wiedza
 • Automotywacja
 • Koszty braku motywowania

Motywacja, jako proces – motywujące działanie organizacji

 • Współczesne modele motywacji - różne typy zadań wymagają innych motywatorów
 • Najbardziej praktyczne teorie motywacji, – co działa u innych, może nie działać u nas
 • Mity i fakty na temat motywowania – obserwacje, których możesz dokonywać sam/a
 • Motywacja pozytywna i negatywna
 • Wartości jako motywatory
 • Motywowanie w zależności od dojrzałości pracowników
 • Gdzie się kończy motywowanie a zaczyna manipulowanie
Czynniki determinujące proces motywacyjny
 • Jak określać motywujące cele
 • Motywujące współzawodnictwo
 • Eliminacja dysfunkcji zespołu
 • Komunikacja jako element systemu motywacyjnego
  - informacja zwrotna
  - rozmowa oceniająca
  - style funkcjonowania społecznego
 • Inspirowanie ludzi do rozwoju
 • Delegowanie zadań
 • Szefowskie expose.

 

Czas trwania:
16 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67