Warsztaty z zakresu kontroli emocji i stresu

Podstawą pracy z własnymi emocjami i reakcjami na stres jest wrażliwość i uważność na funkcjonowanie swojego ciała i psychiki w sytuacjach trudnych.  Dzięki temu łatwo rozpoznać objawy tych destruktywnych zachowań i opracować strategie radzenia sobie z nimi.

Dlatego kluczowymi celami szkolenia, które proponujemy, jest:
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania źródeł stresu oraz modelowania metod jego kontrolowania w sytuacjach nie tylko zawodowych jak również zdiagnozowanie indywidualnego stylu reakcji na stres,  oraz poziomu subiektywnej kontroli emocji w  sytuacjach trudnych i opracowania indywidualnych strategii radzenia sobie z nimi.
Do osiągnięcia tego złożonego celu posłużą między innymi profesjonalne narzędzia psychometryczne:
 • Kwestionariusz CISS oraz
 • Skala Kontroli Emocji CECS.
 
Co uzyskają uczestnicy szkolenia po jego ukończeniu:
 • wiedzę dotyczącą psychologii stresu jego źródłach i nie tylko negatywnych skutkach
 • świadomość prezentowanego stylu reagowania na sytuacje stresowe
 • wiedzę na temat własnych emocji w trudnych sytuacjach i możliwości panowania nad nimi
 • umiejętność adekwatnego reagowania w relacji z trudnym beneficjentem
 • konkretne techniki relaksacyjne pozwalające na szybkie zregenerowanie się po  stresujących sytuacjach
 • zdolność stosowania technik autoregeneracji i relaksacji
Program szkolenia:
1.  Główne stresory i mechanizm stresu.
 • Pojęcie i charakterystyka stresu.
 • Źródła stresu i ich diagnoza – błędne koło stresu
 • Autodiagnoza poziomu stresu
 • Emocjonalny stereotyp reagowania na stres.
2.  Wpływ stresu na zdrowie psychosomatyczne.
 • Dwubiegunowe oddziaływanie stresu
 • Mój styl reakcji na stres i jego wpływ na moje zdrowie i relacje zawodowe
 • Wskaźniki stresu – skala Holmesa – a stan mojego zdrowia
 • Skuteczne i nieskuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem
 • Bio –feedback, wariograf – co to jest i do czego służy – gdzie i kiedy warto skorzystać z urządzeń służących rejestrowaniu i analizie pobudzenia emocjonalnego.
3.  Sytuacje społeczne jako źródło stresu – obsługa trudnego beneficjenta.
 • Konflikty interpersonalne i metody ich rozwiązywania.
 • Zdrowe zachowania w sytuacji trudnej: radzenie sobie z własną złością oraz adekwatne i asertywne reagowanie na złość innych
 • Czy mam kontrolę nad własnymi emocjami – Skala kontroli emocji
 • Techniki wygaszania emocji
 • Struktury językowe w rozmowie z trudnym beneficjentem – dialog ofensywny i defensywny
 • Obrona przed manipulacją
 • Syntonia mimiczna i syntonia emisji głosu jako wyraz dojrzałości emocjonalnej.
4.  Trening relaksacyjny jako skuteczna metoda walki ze skutkami stresu.
 • Relaks i rządzące nim mechanizmy.
 • Korelacja między napięciem psychicznym i mięśniowym.
 • Metoda treningu autogennego Schultza
 • Relaksacja progresywna Jacobsona
 • Świadoma praca z oddechem
 • Techniki relaksacyjne pozwalające na szybką regenerację
 • Balans pomiędzy różnymi obszarami działań w życiu – koło życia
5.  Przegląd  innych metod radzenia sobie ze stresem.
 • Psychohigiena
 • Medytacja
 • Wizualizacja
 • Ćwiczenia fizyczne
 • Styl odżywiania
Zajęcia prowadzone są metodą interaktywną, warsztatową.  
Czas trwania:
16 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67