Umiejętności kierownicze

  • Praca zespołowa;
  • Rola kierownika w zespole;
  • Model zarządzania sytuacyjnego;
  • Coaching jako metoda zarządzania;
  • Udzielanie informacji zwrotnej – pochwała i krytyka;
  • Motywowanie podwładnych;
  • Delegowanie zadań;
Czas trwania:
16 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67