Warsztaty „Zaawansowane techniki sprzedaży i negocjacji”

 Do udziału zapraszamy:

 •  pracowników działów zakupów
 • pracowników działów sprzedaży
 • menedżerów wyższego i średniego szczebla
 • przedstawicieli handlowych
 • pracowników Działów Obsługi Klienta, Call Center, telemarketingu
 • osoby reprezentujące firmę w bezpośrednich kontaktach z Klientem
 • menedżerów wyższego i średniego szczebla (Key Account Manager, Account Manager)
Cele szkolenia:
Celem zajęć jest doskonalenie wśród uczestników szkolenia:
 • dochodzenia do porozumienia biznesowego
 • umiejętności wyzwalania w sobie posiadanych zdolności negocjacyjnych
 • skutecznej argumentacji i przekazywania informacji
 • rozpoznawania u partnera jego rzeczywistych celów i zamiarów
 • umiejętności nawiązywania korzystnych kontaktów handlowych
 • radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 • rozpoznawania błędów w negocjacjach
 • zapobiegania skutkom zaniedbań na każdym z etapów negocjacji
 • obrony przed technikami wywierania wpływu
 • stosowania negocjacji przełamujących
Metodyka zajęć:
 • forma warsztatowa
 • ćwiczenia grupowe
 • analizy przypadków i doświadczeń
 • gry symulacyjne
 • inscenizacje
 • testy postaw i kompetencji
 • trening umiejętności
 • symulacje i gry negocjacyjne
 
Trener: Rafał Brodowski
 Rafał Brodowski
Rafał  niemal od początku swej kariery zawodowej jest związany z obszarem szkoleń. Pracę rozpoczynał jako przedstawiciel handlowy w firmie szkoleniowej, następnie pracował jako kierownik obszaru marketingu i sprzedaży a ostatnio pełnił funkcję dyrektora handlowego. Obecnie prowadzi firmę szkoleniową.
Z wykształcenia jest politologiem, absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył także podyplomowe studia Psychologia Klienta w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Akademię Trenera Biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Rafał prowadzi projekty szkoleniowe od 2003 roku. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu obszarów sprzedaży, rozwojowych pracowników i menedżerów, zarządzania innowacyjnością oraz organizacją. Prowadzi szkolenia z zakresu: komunikacji interpersonalnej, motywowania, innowacji, sprzedaży, zarządzania sobą w czasie i zmianą, negocjacji oraz marketingu i reklamy. Od 2008 roku prowadzi także usługi doradcze według metodologii opartych na technikach wykorzystywanych w coachingu i mentoringu. Zajmuje się także projektowaniem i wdrażaniem autorskich narzędzi do zarządzania sprzedażą oraz projektowaniem skutecznych systemów motywacyjnych.
 
 
PROGRAM SZKOLENIA
 
1.     Mama wszystkich handlowców świata – motywacja
 • Kim ja jestem i po co pracuję?
 • Determinanty sukcesu – koło sukcesu w procesie sprzedaży
 • Motywatory i demoty
 • Jak na nas działa klienckie „nie”?
 • A jak może działać?
2.     JA, NEGOCJATOR! JA, SPRZEDAWCA! - czyli profil efektywnego negocjatora i przedstawiciela handlowego
 • Wrodzone czy wyuczone?
 • Niezbędne kompetencje
 • Jak być elastycznym, a nie uległym?
 • Motywacja do prowadzenia efektywnych negocjacji i sprzedaży
 • Style negocjacyjne - postawa uległa, dominująca i kooperacyjna,
 • Style w sprzedaży
 • Indywidualny test stylu negocjacyjnego (T. Kilmann) + omówienie
3.     Największe prawdy o sprzedaży
 • Co ja tak naprawdę sprzedaję?
 • Co wynika z Golden Circle Simona Sineka?
 • Etapy nowoczesnego procesu sprzedaży
 • Reguły i zasady na poszczególnych etapach
 • Strategie klientów vs. strategie handlowców
4.     Negocjacje jako proces
 • Złota zasada negocjowania
 • Kiedy negocjować a kiedy użyć innych metod budowania porozumienia?
 • Współzależność i współodpowiedzialność
 • Obszar porozumienia w negocjacjach – ZOPA
 • Budowanie klimatu – nakreślenie sposobów budowania klimatu negocjacji
 • Negocjacje a wartości
 • Proces negocjacji od A do Z
 • Przedłużanie pozytywnych wektorów
5.     Typologia klientów
 • Skąd się to wzięło?
 • Lwy, kobry, ślimaki i inne paskudy.
 • Typologia klienta wg programów
 • Od „trudnego klienta” do trudnych sytuacji
 • Potrzeba – motywator, czy truizm?
6.     Jak by tu zacząć?
 • Prospecting
 • Do czego służy telefon?
 • Relacje w sprzedaży
 • Czym są pytania w sprzedaży
7.     Kluczowe strategie negocjowania
 • Charakterystyka sytuacji negocjacyjnej
 • Negocjacje konfrontacyjne
 • Negocjacje integrujące
 • Jak dobrać strategie negocjowania w kontekście celu i efektów?
 • Tworzenie strategii negocjacyjnych
8.     Przygotowanie do negocjacji
 • Gdzie płynie ta góra lodowa? – czyli stanowiska a interesy w negocjacjach
 • Stworzenie „neutralnych” parametrów dających przewagę w negocjacjach
 • Poznaj partnera
 • Kadrowanie
 • O co tu do diabła chodzi? – czyli jak sprawdzać, o co naprawdę chodzi drugiej stronie? – strategia realizacji własnych celów przez rozpoznanie potrzeb partnerów negocjacji
 • Siła negocjacyjna – BATNA
 • Utkajmy sieć – niech się pająk wstydzi – autorskie narzędzie przygotowania do negocjacji
 • Miejsce, czas i słońce – czyli techniczne elementy przygotowania negocjacji
9.     Nowoczesne techniki sprzedaży i negocjacji
 • „Ból” klienta
 • Technika odwracania
 • Najskuteczniejsza technika sprzedaży - negatywne odwracanie
 • Co zrobić żeby klient sam sobie sprzedał?
10. Prezentacje w sprzedaży i negocjacjach
 • Siła słowa
 • Świadomość i podświadomość
 • Argumentacja a perswazja
 • Narzędzia efektywnej perswazji
11. Obiekcje – bariera, czy szansa na finalizację?
 • Poznaj najgłupsze pytanie handlowców i zostaw je konkurencji
 • Rodzaje obiekcji
 • Zwroty konfliktogenne, nieświadome wywoływanie obiekcji
 • Zwroty budujące porozumienie
 • Filtry
 • Jak powód odmowy zamienić w powód zakupu
 • Technika PIW
 • Zarządzanie przestrzenią w procesie sprzedaży
 • Zamykanie sprzedaży – najskuteczniejsze techniki
12. Odmienne spojrzenie na proces sprzedaży i negocjowania
 • Metoda inwersji
 • Przygotowanie klienta do procesu decyzyjnego
 • Kontraktowanie
13. Etapy sprzedaży innowacyjnej
 • Budowanie relacji – tworzenie strefy komfortu klienta
 • Kontrakt z klientem – projektowanie rezultatu spotkania
 • Motywatory – problem/potrzeba klienta, potrzeby fasadowe i rzeczywiste
 • Budżet klienta – kwalifikowanie klienta
 • Decyzyjność klienta – decydenci w procesie decyzyjnym
 • Prezentacja rozwiązania – zamykanie sprzedaży
14. Podstawowe zasady efektywnego negocjatora
 • Negocjuj nie negocjując
 • Nigdy nie akceptuj pierwszej oferty
 • Okazuj zaskoczenie
 • Żądaj więcej, niż możesz uzyskać
 • Koncentruj się na zasadniczych sprawach
 • Unikaj konfliktowego stylu prowadzenia negocjacji
 • Inflacja ustępstw i wielkość ustępstw
 • Dzielenie się różnicą
15. Antymanipulacje - taktyki negocjacyjne 49 taktyk i strategii negocjacji
 • STRATEGIA PIERWSZA: PODSTAWOWA DECYZJA
 • STRATEGIA DRUGA: PRZEŁAMANIE IMPASU
  Sposoby działania w sytuacji, w której proces negocjacji zatrzymał się lub bardzo osłabł.
 • STRATEGIA TRZECIA: MANIPULACJA CZASEM
  Manipulacja sytuacją czasową może stworzyć korzystne warunki lub zwiększyć napięcie i presję na drugą stronę.
 • STRATEGIA CZWARTA: PROWOKACJE
  Działanie niespójne i zagadkowe dla zmieszania i osłabienia drugiej strony.
 • STRATEGIA PIĄTA: PEŁNA KONTROLA
  Osiągnij kontrolę nad tym, co i jak jest negocjowane, dyktuj tematy i procedury.
 • STRATEGIA SZÓSTA: BEZPOŚREDNI ATAK
  Jest to ostra, dynamiczna akcja podporządkowani a sobie, przestraszenia i wytrącenia z równowagi drugiej strony.
 • STRATEGIA SIODMA: BUDOWANIE NAPIĘCIA
  Zwiększenie nacisku, wprowadzenie niepokoju okresowe zmniejszanie dla zmiękczenia drugiej strony.
 • STRATEGIA OSMA: ZMIEŃ SŁABOŚĆ W SIŁĘ
  Drogą uczciwości lub oszustwa użyj realnej lub wymyślonej słabości dla uzyskania ugody.
 • STRATEGIA DZIEWIĄTA: UŻYJ AUTORYTETU
 • STRATEGIA DZIESIĄTA: SZUKAMY KOOPERACJI
16. Specyfika negocjowania innych nacji
 • Wschód już nie leży na wschodzie
 • Negocjacje z partnerami z UE
 • Amerykanie i ich prawnicy
 • Daleki wschód
 • I co z tego wynika?

Grupowe konsultacje case’ów negocjacyjnych i handlowych.

 

Czas trwania:
16 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67