Współpraca i komunikacja w zespole projektowym

Do udziału w kursie zapraszamy:
 • Kierowników projektów
 • Członków zespołów projektowych
Cele szkolenia:
Celem zajęć jest doskonalenie wśród uczestników szkolenia:
 • stosowania technik skutecznej komunikacji
 • radzenia sobie z barierami komunikacyjnymi
 • osobistych metod dopasowania się do rozmówcy
 • wykorzystywania metod podnoszących zdolności komunikacyjne na poziomie werbalnym
 • interpretacji i kontrolowania własnych zachowań niewerbalnych w relacji z klientami i współpracownikami
 • wykorzystywania dystansu psychologicznego w budowaniu relacji z innymi ludźmi
Ramowy program szkolenia:
Schemat i składniki procesu komunikacji
 • kodowanie i odbiór przekazu
 • rodzaje komunikacji
 • warunki skutecznej komunikacji
Wykorzystanie znaczenia komunikacji niewerbalnej
 • efekt pierwszego wrażenia
 • trafność kodowania i dekodowania zachowań niewerbalnych
 • spójność komunikacji na jej dwóch poziomach
Rola terytorium i przestrzeni osobistej w komunikacji międzyludzkiej
 • pojęcie terytorium
 • wykorzystanie dystansu psychologicznego w różnych sytuacjach interpersonalnych
 • zarządzanie przestrzenią
Komunikacja werbalna
 • rozpoznanie i ocena własnych kompetencji językowych
 • niepożądane wzorce zachowań werbalnych
 • pozytywne programowanie
Nieefektywna komunikacja
 • rodzaje barier komunikacyjnych
 • przełamywanie konfliktu na tle różnic poznawczych, psychicznych i społecznych
Techniki aktywnego słuchania
 • werbalne i niewerbalne oznaki aktywnego słuchania
 • znaczenie pytań w procesie komunikacji
 • podsumowania, parafraza i klaryfikacja
Metodyka zajęć:
 • forma warsztatowa,
 • ćwiczenia grupowe,
 • analizy przypadków,
 • gry symulacyjne,
 • inscenizacje.
Czas trwania:
16 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67