Zarządzanie jakością w projektach IT

 • Podstawy zarządzania jakością oraz historii normalizacji (w tym rodziny norm PN-EN ISO 9001) w kontekście prowadzenia projektów IT
 • Podstawy zarządzania projektami zgodnie z PRINCE2® oraz wskazówki dotyczące budowy własnej metodyki opartej na systemach zarzadzania i ciągłym doskonaleniu.
 • Cykl życia projektu informatycznego w kontekście zasad zarządzania jakością (zadania i produkty w etapach).
 • Elementy systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO9001 w szczególności:
  • Struktura organizacyjna, role i odpowiedzialności
  • Dokumentacja
  • Standardy, w tym przygotowanie i dostarczenie wzorców dokumentów, m.in. propozycja planu zapewnienia i kontroli jakości,
  • Procedury i metryki
  • Recenzje, przeglądy, audyty
  • Techniki prowadzenia i dokumentowania przeglądów jakości,
  • Testowanie,
  • Raportowanie problemów i działania korygujące,
  • Narzędzia zapewnienia jakości,
  • Zapisy jakości,
  • Działania wspierające zarządzanie jakością: szkolenia, zarządzanie konfiguracją, zarządzanie zmianą
 •  Planowanie zapewnienia jakości w projekcie informatycznym,
 • Projektowanie i realizacja systemu zarzadzania jakością w projektach informatycznych (ćwiczenia)
  • Zasady zarządzania jakością w projekcie, czyli wszystko co powinno być w planie zapewnienia jakości
  • Struktura organizacyjna i role w systemie zapewnienia jakości,
  • Definiowanie produktów projektu i kryteriów ich jakości
  • Procedury oceny produktów w tym procedury testów – metody/formy/obszary zapewnienia jakości, przeglądy, oceny.
  • Przygotowanie, realizacja i dokumentowanie przeglądów jakości dokumentacji,
  • Procedury zarządzania konfiguracją,
  • Raportowanie problemów i działania korygujące
 • Powiazanie zarzadzania jakością i zarządzania projektami z pozostałymi wymiarami zarzadzania.

 

Czas trwania:
16 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67