Zarządzanie zadaniami w czasie

To w jaki sposób wykorzystujemy czas i jaki mamy do niego stosunek, może przesądzić o sukcesie lub porażce w życiu nie tylko zawodowym, może przesądzić również o zdrowiu lub chorobie, a także o tym czy cieszymy się dobrym samopoczuciem czy tez żyjemy w napięciu i stresie.      

Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności na temat tego:

 • Jak harmonijne zarządzać zadaniami w pracy i życiu osobistym
 • Jak zdiagnozować indywidualne przeszkody w efektywnej organizacji pracy własnej i wykorzystania czasu
 • Jak formułować cele w sposób jasny i motywujący
 • Jak wykorzystać i dobrać odpowiednie metody planowania i ustalać priorytety
 • Jak pozbyć się presji pilnych spraw i działać efektywniej

Metody pracy stosowane podczas szkolenia:

 • zajęcia obejmują mini wykłady oraz trening psychologiczny oparty na technikach pracy z grupą
 • ćwiczenia,
 • dyskusja moderowana,
 • kwestionariusze,
 • analiza przypadku, symulacje, gry
 • warsztat  
Ramowy program szkolenia:                
 1. Diagnoza podstawowych barier w zarządzaniu zadaniami w czasie
  • Rozpoznanie swych mocnych i słabych stron w organizacji pracy
  • Zarządzanie czasem z uwzględnieniem zegara biologicznego
  • Czynniki wpływające na zarządzanie czasem
  • Działanie przekonań i metafor na temat czasu
 2. Reguły zarządzania zadaniami w czasie
  • Formułowanie celów
  • Analiza spójności celów
  • Operacjonalizacja celu
  • Techniki i metody planowana czasu
  • Kryteria, elementy i rodzaje planowania
  • Narzędzia planowania
   • ustalanie terminów i ram czasowych planowanych działań
   • ograniczanie zakresu i kontrola swoich zadań
  • Priorytety – sprawy ważne i pilne – praktyczne teorie
   • określenie zadań pilnych, ważnych i mniej istotnych
   • podział nakładu czasu  na poszczególne kategorie
  • Określanie priorytetów według celów
  • Program GTD - kolekcjonowanie, analizowanie, porządkowanie, przeglądanie   i realizacja
  • Filozofia KAIZEN a proces wprowadzania zmian
 3. Kontrola czasu i identyfikacja przyczyn jego strat
  • Dzienniki aktywności – na co tracisz czas
  • Identyfikacja „złodziei” czasu
  • Zarządzanie zadaniami w czasie a organizacja przestrzeni
  • Zobowiązania i kradzież czasu –naucz się odmawiać
  • Właściwy dobór zadań, które można delegować
  • Zasady jasnego i precyzyjnego przekazywania zada
 4. Podsumowanie
  • Lista kontrolna - indywidualny plan wdrożenia
Czas trwania:
16 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67