Zasady nowoczesnej korespondencji w administracji

 1. Zasady sporządzania pism służbowych:
  • zasady rządzące pismami służbowymi podnoszące jakość przekazu i przejrzystość form
  • dobór języka, argumentacji, formy pisma do adresata oraz formy grzecznościowe
  • elementy pism, kompozycja, rozplanowanie
  • korespondencja z klientami oraz instytucjami
  • zasady etykiety regulujące powstawanie pism oficjalnych
  • techniki tworzenia
  • redagowanie i składanie dokumentów
  • skróty i zwroty w korespondencji
  • korespondencja w językach obcych
 2. Korespondowanie z mediami:
  • informacje, odpowiedzi, sprostowania
  • dostęp do informacji, informacja publiczna
  • techniki tworzenia
 3. Sporządzanie pism dyplomatycznych
  • noty dyplomatyczne – stosowanie i sporządzanie
  • nota podpisana, nota werbalna, memorandum, aide memoire
  • nota ogólna i zbiorowa techniki tworzenia
 4. Pisma wewnętrzne jednostki:
  • protokoły, listy, sprawozdania, raporty
  • notki informacyjne, pisma okolicznościowe
  • listy intencyjne, pisma przewodnie
  • techniki tworzenia
 5. Pisana komunikacja elektroniczna:
  • redagowanie wiadomości e-mail
  • dobór formy wiadomości i języka w zależności od adresata
  • techniki tworzenia

 

Czas trwania:
8 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67