Zasady protokołu dyplomatycznego, etykiety w administracji publicznej

 • Protokół dyplomatyczny, etykieta – pojęcia i cele
 • Reguły zachowania w środowisku urzędowym
 • Profesjonalna postawa w urzędzie
 • Zasady pierwszeństwa w praktycznym ujęciu funkcjonowania administracji publicznej
 • Reguła wzajemności
 • Tytulatura w kontaktach służbowych
 • Wiek, płeć, status społeczny a hierarchia służbowa
 • Zasady spotkań służbowych
 • Stosowanie eleganckich form i wywierania pierwszego wrażenia w kontaktach bezpośrednich
 • Profesjonalne formy zachowań, zwrotów, sposoby postępowania
 • Rozmowy telefoniczne
 • Budowa dobrych relacji z klientem
 • Błędy w kontaktach z interesantami lub współpracownikami – łamanie zasad etykiety
 • Sposoby radzenia w sytuacjach niezręcznych
 • Etykieta korespondencji urzędowej
 • Zakres przygotowania do uroczystości, wizyty o charakterze oficjalnym
 • Sposoby przeprowadzania wizyt oficjalnych
 • Plan spotkania
 • Etykieta stołu
 • Dobór ubioru
 • Przyjmowanie gości
 • Przedstawianie się oraz innych osób w sytuacjach oficjalnych
 • Reguły podziękowań i pożegnań, przemowy, mowy okolicznościowe – zgodne z zasadami etykiety

 

Czas trwania:
16 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67