Podatek VAT od towarów i usług – obowiązujące nowelizacje

 • Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług 2008 dla celów VAT:
  • rola i skutki w VAT
 • Wygaśniecie przepisów przejściowych:
  • stawka 0%
  • stawka 3%
  • stawka 7%
  • pozostałe
 • Zmiany wynikające z ustawy „okołobudżetowej”
  • stawka w wysokości 5%
  • stawka w wysokości 8%
  • stawka w wysokości 23%
  • pozostałe zmiany
 • Zwolnienia z VAT 2012:
  • różnice w zakresie dostaw i usług zwolnionych z VAT w 2010 i 2011 i 2012 r.
  • likwidacja załącznika do ustawy
 • Moment wykonania dostawy towaru lub usługi a stawki VAT na przełomie roku
  • praktyczne przykłady
  • rozwiązania branżowe
Czas trwania:
0 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67