Komunikacja i argumentacja w negocjacjach (handlowych)

Do udziału w kursie zapraszamy:
 • pracowników działów zakupów
 • pracowników działów sprzedaży
 • menedżerów wyższego i średniego szczebla
 • przedstawicieli handlowych
 • pracowników Działów Obsługi Klienta, Call Center, telemarketingu
 • osoby reprezentujące firmę w bezpośrednich kontaktach z Klientem
Cele szkolenia:
Celem zajęć jest nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności:
 • prowadzenia prostych negocjacji handlowych
 • pozyskiwania informacji kluczowych w procesie negocjacji
 • stosowania technik skutecznej komunikacji
 • stosowania uniwersalnych technik negocjacyjnych
 • stosowania technik negocjacji pozycyjnych
Ramowy program szkolenia
Charakterystyka procesu negocjacji:
 • różnica pomiędzy negocjacjami handlowymi, a innymi typami negocjacji
 • umiejętności i wiedza w negocjacjach handlowych
 • pola przewagi i zagrożeń
 • przyczyny fiaska negocjacji handlowych
 • przebieg procesu negocjacji
Przygotowanie do negocjacji:
 • źródła informacji gospodarczych i sposoby ich weryfikowania
 • źródła informacji dodatkowych
 • pozyskiwanie informacji
 • określanie/mierzenie siły negocjacyjnej
 • cele, interesy, kwestie negocjacyjne
 • dobór argumentów
 • heurystyki sądzenia
Zasady i techniki prowadzenia rozmów negocjacyjnych:
 • organizacja przestrzeni
 • atmosfera rozmów
 • wywieranie dobrego wrażenia
 • komunikacja werbalna
 • komunikacja niewerbalna
 • zasady skutecznej argumentacji
Zasady i techniki negocjacji:
 • style negocjacji
 • negocjacje pozycyjne
 • podstawowe techniki negocjacji
 • techniki uniwersalne
 • zasady i techniki ustępowania
 • techniki przełamywania sytuacji patowych
 • rodzaje i wybór kryteriów obiektywnych
Zakończenie negocjacji:
 • katalog minimum ustaleń
 • techniki zamykania rozmów
 • rodzaje porozumień
 • pola satysfakcji w negocjacjach
Metodyka zajęć:
 • trening umiejętności
 • analiza doświadczeń
 • symulacje i gry negocjacyjne
 • rozwiązywanie indywidualnych problemów
 • krótkie prezentacje merytoryczne

 


Polecane szkolenia uzupełniające:

Czas trwania:
16 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67