Negocjacja umów (kontraktów) handlowych

Do udziału w kursie zapraszamy:
 • pracowników działów zakupów
 • pracowników działów sprzedaży
 • menedżerów wyższego i średniego szczebla
 • osoby reprezentujące firmę w bezpośrednich kontaktach z Klientem
Cele szkolenia:
Celem zajęć jest nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności:
 • poprawnego rozumienia treści umów
 • świadomego kształtowania stosunku prawnego
 • zabezpieczenia się przed niechcianymi konsekwencjami umowy
 • zabezpieczenia realizacji kontraktów
Ramowy program szkolenia:
Prawne konsekwencje działań podejmowanych w trakcie negocjacji
 • warunki podejmowanych czynności
 • formy czynności prawnych
 • ograniczenie zasady swobody umów
 • wady oświadczeń woli
 • uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli
 • zawarcie umowy w  trybie rokowań
Instytucje prawne w negocjacjach
 • list intencyjny
 • umowa przedwstępna
 • oferta
 • rokowania
 • zaproszenie do rokowań
Prawne konsekwencje działań negocjacyjnych:
 • skutki prawne formułowanych stanowisk
 • konsekwencje podpisywania protokołów zbieżności i rozbieżności
 • deklaracje współpracy - zakres odpowiedzialności prawnej
 • odpowiedzialność za zerwanie rozmów
 • konsekwencje prowadzenia negocjacji w złej wierze
Zabezpieczenie realizacji kontraktów
 • rodzaje umów handlowych
 • skutki niewykonania umowy
 • kary umowne
 • klauzule sporne
 • niedozwolone klauzule umowne
NA ŻYCZENIE KLIENTA:
 • wykonanie zobowiązania
 • skutki niewykonania i nienależytego wykonania zobowiązania
 • pojęcie szkody i sposoby jej naprawienia
 • potrącenie, zwolnienie i odnowienie długu
Metodyka zajęć:
 • krótkie prezentacje merytoryczne
 • analiza doświadczeń
 • rozwiązywanie indywidualnych problemów
 • dyskusje merytoryczne

 


Polecane szkolenia uzupełniające:

Czas trwania:
16 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67