Skuteczne przekonywanie i wywieranie wpływu w negocjacjach

Do udziału w kursie zapraszamy:
 • pracowników działów zakupów
 • pracowników działów sprzedaży
 • menedżerów wyższego i średniego szczebla
 • przedstawicieli handlowych
 • pracowników Działów Obsługi Klienta, Call Center, telemarketingu
 • osoby reprezentujące firmę w bezpośrednich kontaktach z Klientem
Cele szkolenia:
Celem zajęć jest nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności:
 • prowadzenia złożonych negocjacji handlowych
 • skutecznego argumentowania
 • świadomego wykorzystywania informacji kluczowych w procesie negocjacji
 • stosowania technik negocjacji rzeczowych
 • stosowania technik negocjacji problemowych
 • stosowania technik wywierania wpływu
 • stosowania negocjacji przełamujących
Ramowy program szkolenia:
Style i etapy negocjacji:
 • siła rozwiązań alternatywnych
 • zadawanie pytań
 • weryfikacja informacji
 • negocjacje pozycyjne, a negocjacje rzeczowe
Siła perswazyjna:
 • formy, sposoby i zasady argumentowania
 • dostosowanie argumentacji do przedmiotu negocjacji
 • osobisty styl mówienia
 • wiarygodność perswazyjna
Wykorzystanie logiki, wartości i emocji w argumentowaniu:
 • schematy logiczne w negocjacjach
 • schematy personalne w przekonywaniu
 • wykorzystywanie emocji
 • wzbudzanie emocji
 • odpowiedź na zarzuty
 • reakcja na negację
 • argumentacja w konflikcie
Negocjacje przełamujące:
 • kwestie nienegocjowalne
 • poziomy kwestii negocjacyjnych
 • twórcze rozwiązywanie problemów
 • konsekwencje "złotego mostu"
 • kontrola przebiegu procesu negocjacji
Metodyka zajęć:
 • trening umiejętności
 • analiza doświadczeń
 • symulacje i gry negocjacyjne
 • rozwiązywanie indywidualnych problemów
 • krótkie prezentacje merytoryczne

Polecane szkolenia uzupełniające:

Czas trwania:
16 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67