Pułapki negocjacyjne

Do udziału w kursie zapraszamy:
 • pracowników działów zakupów
 • pracowników działów sprzedaży
 • menedżerów wyższego i średniego szczebla
 • przedstawicieli handlowych
 • pracowników Działów Obsługi Klienta, Call Center, telemarketingu
 • osoby reprezentujące firmę w bezpośrednich kontaktach z Klientem
Cele szkolenia:
Celem zajęć jest nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności:
 • rozpoznawania błędów w negocjacjach
 • zapobiegania skutkom zaniedbań na każdym z etapów negocjacji
 • obrony przed technikami wywierania wpływu
 • stosowania negocjacji przełamujących
 • zapobiegania skutkom wadliwych zapisów umownych
Metodyka zajęć:
 • testy postaw i kompetencji
 • trening umiejętności
 • analiza doświadczeń
 • symulacje i gry negocjacyjne
 • rozwiązywanie indywidualnych problemów
 • krótkie prezentacje merytoryczne
 
Ramowy program szkolenia:
Błędy oceny siły w sytuacjach negocjacji
 • Techniki mierzenia siły negocjacyjnej:
  • dolna linia
  • bilans wzajemnych strat i korzyści
  • BATNA
  • WATNA
 • Różnice wynikające z zastosowania poszczególnych technik
 • Błędy w interpretacji wyników
Ocena sytuacji negocjacyjnej
 • Kwestie kluczowe i poboczne
 • Konsekwencje utożsamiania celów z interesami
 • Cele i zasady renegocjacji
 • Wynik prenegocjacji, a przebieg negocjacji:
  • kwestie proceduralne
  • harmonogram kwestii
  • zasady wyboru miejsca rozmów
  • zasady podziału ról w zespole negocjacyjnym
 • Błędy ignorancji, a pola interesów
Etap negocjacji
 • Czynniki zaburzające racjonalne podejmowanie decyzji
 • Techniki świadomego wywierania wpływu na decyzje
 • Zasady obrony przez czynnikami zaburzającymi racjonalne podejmowanie decyzji
 • Techniki obrony przed manipulacją
Zasady i techniki przełamywania oporu
 • Typy sytuacji patowych
 • Zasady neutralnego zachowania w impasie
 • Typy postaw w konflikcie
 • Zasady oddziaływania na postawę drugiej strony
Błędy niewykorzystania twórczego potencjału negocjacji
 • Pola wartości dodanych w negocjacjach
 • Techniki twórczego rozwiązywania problemów
 • Procedury wspomagające realizację porozumień
Błędy w kontraktach (etap postnegocjacji)
 • Wady czynności prawnych
 • Wady oświadczeń woli
 • Brak umocowania do czynności prawnych, a realizacja kontraktu
 • Niedozwolone klauzule umowne
 • Zmiany treści umowy, a zmiany uprawnień i obowiązków
 • Procedury sporne

Trener: Rafał Brodowski - politolog - absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Studia podyplomowe „Psychologia klienta w marketingu usług” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz studia podyplomowe „Akademia profesjonalnego trenera biznesu” w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 2002 roku przygotowuje i prowadzi autorskie szkolenia z zakresu marketingu, zarządzania sprzedażą, umiejętności handlowych, obsługi klienta, budowania efektywnych zespołów, komunikacji interpersonalnej oraz negocjacji handlowych. Od 2003 roku zajmuje się także doradztwem, mentoringiem i coachingiem w zakresie powyższych specjalizacji, które realizuje dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz w ramach projektów EFS – dla początkujących przedsiębiorców. 


Polecane szkolenia uzupełniające:

Czas trwania:
16 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67